Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2008

Η γυναίκα...Η γυναίκα ... είδε τον άντρα.
Πήρε μαζί της τα κυκλάμινα και πήγαν στην θάλασσα...
Πάνω στην βρεγμένη άμμο έγραψε τ' όνομά της...
Με κυκλάμινα!
Αυγουστιάτικα!