Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2008

Κι άλλα... 8
Τα κυκλάμινα είναι λουλούδια ταπεινά. Διδάσκουν την ταπεινωσύνη. Υποκλίνονται στις άλλες ομορφιές, ενώ είναι και τα ίδια όμορφα.
Κι ας είναι χαμηλά...
Κι ας τα πατήσεις!
Αυτά πάλι θα βρουν την δύναμη να ανασηκωθούν!